Praktiskt arbete med matematik i årskurs 1-3 En litteraturstudie om hur lärare kan genomföra undervisning i geometri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Kajsa Ekberg; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)