Finansiella effekter av reglering En ex-ante studie av Bokföringsnämndens reglering av progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)