VIDMAKTHÅLLANDE OCH UPPLÖSNING : Utställningsprojekt Konstfack 2013-2020

Detta är en Master-uppsats från Konstfack/Institutionen för Konst (K)

Författare: Elise Léonin; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ~ Det “statiska” kontra det faktum att all materia ständigt står i förändring ~ Minnet: det interna minnet, det kollektiva minnet, det analoga och digitala externa minnet ~ “Sanningsvärdet” i det “dokumentära” ~ Människans enfaldiga önskan och vilja att bevara ~ Tekniker, teknologier och vetenskaper: tidsbundna och aldrig slutgiltiga ~ Tolkning och beskrivningsmodeller ~ Mönster och system; kaos och slump ~ Den interna kontra den externa världen ~ Illusioner och perception: hjärnans genvägar att hantera sensorisk data ~ Förgängligheten ~ ~ BILD ~ AVBILD ~ DOKUMENTATION ~ INFORMATION ~ DATA ~ MINNE ~ LAGRING ~ MATERIAL ~ TID ~ PERCEPTION ~ TOLKNING ~ MEDVETANDE ~ HJÄRNAN ~ AI ~ MÖNSTER ~ KAOS ~ CELLULAR AUTOMATON ~ BETYDELSE/NONSENS ~ MATERIA ~ TILLSTÅND ~ UPPLÖSNING ~ FÖRÄNDRING ~ MODELLER ~ KONSTRUKTION ~ TEKNIK ~ TEKNOLOGIER ~ GENERERING ~ SLUMP ~ STRUKTURER ~ SYNKRONICITET ~

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)