En jämförelse mellan torr och våt kyla i klimatsystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

Författare: Björn Stegnell; [2006]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)