Hur har designhistorien påverkat Sveriges varumärke? – En analys av tre nedslag i svensk designhistoria och hur dessa påverkat Sverigebilden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Detta är en uppsats som analyserar tre nedslag tagna ur svensk designhistoria. Bakgrunden ligger i Sveriges varumärke, nation brand. Materialet utgörs av marknadsföring från Stockholmsutställningen 1930, reklambilder från IKEA under 1980-talet och ompositioneringen av varumärket “Sweden” 2014. Teorin bygger på semiotik och vad nation brand och national reputation är och gör. Metoden utgår från semiotik och analysen görs utefter en semiotisk analysmetod av det bildmaterial som valts ut från dessa tre nedslag i svensk designhistoria. Då detta är en undersökning inom ett fält där personliga tolkningar och bakgrund spelar stor roll i hur materialet analyseras är det svårt att hitta ett definitivt svar på den eventuella forskningsfrågan - resultat blir istället en diskussion om samspelet mellan nation och analysmaterialet, hur nationen påverkat dessa och hur de i sin tur påverkat nationen och dess varumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)