Förutsättningar för ledning och stimulans : En kvalitativ studie av betydelsefulla aspekter i skolors arbete med ledning och stimulans

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)