Guldägg till frukost och bra betalt : - Vad påverkar reklamares val av arbetsplats

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Ekonomihögskolan; Mälardalens högskola/Ekonomihögskolan

Sammanfattning:

Problem

Det är viktigt att som reklambyrå ha duktiga medarbetare, eftersom värdet för kunderna ligger i medarbetarnas kreativitet, kunskap och skicklighet. För mindre byråer och byråer utanför Stockholm kan det vara ett problem att hitta duktiga medarbetare med erfarenhet. En förutsättning för att kunna attrahera denna grupp är att veta vad de anser viktigt vid val av arbetsplats.

Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka olika variabler som påverkar arbetsval hos kreativa arbetstagare, med avgränsning till dem som varit eller är anställda vid reklambyråer i Stockholm, samt att undersöka vilka variabler som skulle kunna få denna grupp att överväga att arbeta på en reklambyrå utanför Stockholm.

Metod

Undersökningen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med tolv respondenter, vilka samtliga hade minst två års erfarenhet som strateg eller kreatör vid en reklambyrå i Stockholm samt varit tillgängliga för intervju mellan den 6 november och den 27 december 2007.

Resultat

Resultatet i utredningen beskriver målgruppens uppfattning gällande variabler som påverkar val av arbetsplats. I slutsatserna diskuteras vad utredningens resultat innebär för en reklambyrå som arbetsgivare. Utredningen visar på att det för byråer utanför Stockholm kan bli svårt att rekrytera människor som byggt upp sin karriär i Stockholmsområdet och hunnit rota sig där. Möjligheten finns dock om en byrå visar sig stark på de variabler som framkommit som viktiga för respondenterna. I denna utredning blev följande variabler högst rankade som viktiga nog att kunna påverka respondenterna att arbeta på annan ort än i Stockholm: Utmaning i arbetet som helhet, ekonomisk kompensation, professionell utveckling samt arbetsuppgifterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)