Einár - en unge med extra energi : SVTs rapportering om våldsidealet inom rap och konsekvenserna av framställningen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Vår undersökning har följt den svenske rapartisten Einár genom hans karriär. Vi har observerat olika händelser som han har uppmärksammats för, som att han har vunnit pris, att han har blivit kidnappad och rånad, och att han slutligen har blivit skjuten och avled till följd av en skottlossning. Källorna som används är diverse artiklar från SVT Nyheter (som finansieras av public service). I vår analys har teorier som framing, medierepresentation och intersektionalitet applicerats för att få en bättre förståelse för framställningen av artisten och hur attityder förändras över tid. Vi försöker även se hur en viss bild av artisten kan ändras på grund av omgivningens faktorer och hur detta kan inverka på framingen av artisten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)