Företagsvärdering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

Författare: Christine Johansson; Ulrika Caldana; [2010]

Nyckelord: företagsvärdering;

Sammanfattning:

Denna studie kan ses som en introduktion till ämnet företagsvärdering då vi presenterar en förenklad sammanfattning av hur en värdering går till. Syftet med denna studie är att presentera teori och praktik inom företagsvärdering. Vi vill undersöka om den teoretiska läran inom ämnet följer praktiken. För att kunna genomföra denna undersökning har vi intervjuat personer som i sin yrkesroll sysslar med värdering av företag och gjort en studie av Swedbanks årsredovisningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)