Hur två kommuner agerar angående bostadsförsörjning : En komparativ studie på ett deskriptivt sätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Roger Källberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)