Examensarbete fiol : Examenskonsert Marika Bjärnborg & Stilanalys: Stämspel - Ole Hjort & Sven Ahlbäck

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)