Kampen om att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden : En studie om bosniska kvinnors väg in på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Författare: Nirvana Basic; Emina Mahmutovic; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)