Hur personer med självskadebeteende önskar bli bemötta i hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Emelie Sundmark; Elisabeth Dumitrescu; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)