Påverkande faktorer på internkommunikation : En fallstudie på en offentlig verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Albina Ajvazaj; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)