The untouchable core of EU law : an analysis of constitutional principles in the light of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hanna Vallström; [2017]

Nyckelord: European law;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)