Barns hälsotillstånd som grund för uppehållstillstånd : En analys av huruvida Europakonventionen och Barnkonventionen ger stöd för att lägre krav ska ställas på barns skäl för uppehållstillstånd på humanitär grund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)