Generation Z - Den illojala generationen (?) : En kvalitativ studie med syfte att förstå Generation Z och deras syn på varumärkeslojalitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Albin Renström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)