Do Swedish Firms Pay Their Boards Excessive Compensation? - A study on the economic determinants and effects of excessive board compensation among Swedish firms

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)