Hållbarhetskommunikation inom bostadsbranschen : En kvalitativ studie av två företags CSR-arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att studera hur två företag inom bostadsbranschen kommunicerar ut sin hållbarhetskommunikation inom miljö till sina leverantörer och entreprenörer utifrån ett kundperspektiv. Vidare syftar denna studie även till att finna likheter och skillnader mellan respektive företags hållbarhetsarbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)