Utvärdering av sojalecithin som ett alternativ till äggula vid frysning av hundsperma

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Fryst eller kyld sperma används ofta vid artificiell insemination på hund. Skador kan uppstå på spermierna under frysningsprocessen. För att spermierna ska bibehålla sin viabilitet och undvika skador tillsätts spädningsvätskor som bland annat innehåller sockerarter, antibiotika, glycerol och äggula. Äggula skyddar spermierna mot frysskador och bidrar till en ökad spermieöverlevnad, dock är mekanismen bakom detta ej helt klarlagd. Att äggula ingår i spädningsvätskan kan medföra en risk för mikrobiell kontamination och innebära ett problem vid internationell handel med sperma. Sojalecithin har nyligen lyfts fram som ett icke-animaliskt alternativ till äggula i spädningsvätskor och har framgångsrikt använts vid frysning av sperma från andra djurslag. Målet med detta arbete var att utvärdera hur hundsperma påverkas av att frysas med en spädningsvätska som innehåller sojalecithin jämfört med en spädningsvätska som innehåller äggula. Sperma från totalt fem hundar delades in i tre delar och frystes in med äggula, 1 % sojalecithin eller 2 % sojalecithin. Efter upptining utvärderades spermiernas livsduglighet efter frysning genom att jämföra motilitet, andel intakta akrosomer samt andel intakta plasmamembraner. Resultaten visar att motiliteten var högre med en äggulebaserad spädningsvätska jämfört med en spädningsvätska baserad på sojalecithin (p<0,0001). Lägre andel intakta plasmamembraner samt lägre andel intakta akrosomer sågs vid frysning med sojalecithinsbaserad spädningsvätska än med äggulebaserad spädningsvätska (p<0,0001 resp. p=0,015). Sammanfattningsvis visade studien på en bättre spermieöverlevnad när spermier frystes med äggulebaserad spädningsvätska jämfört med när spermier frystes med en spädningsvätska baserad på sojalecithin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)