Nybildade bostadsrättsföreningars ekonomiska problem: Konsekvenser av en konkurs och möjligheter till kompensation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Carolina Everhag; [2013]

Nyckelord: Bostadsrätt; ombildning; konkurs;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)