Kommunikationsverktyget SBAR : Sjuksköterskors användning av kommunikationsverktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Martin Nitka; Therese Jones; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)