Effekter av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Inledning: Diabetes typ 2 är en metabol sjukdom som har ökat i hela världen. Diabetes medför stora hälsoproblem som kan leda till förtidig död och funktionshinder. Fysisk aktivitet är en faktor som kan förändra diabeteskomplikationer och förbättra människors möjlighet att hantera symptomen av diabetes. Syftet med litteraturöversikten är att identifiera effekterna av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 bland vuxna. Metod: Denna studie är en litteraturöversikt där tio originalartiklar har använts för att genomföra denna studie och fyra teman framkom som förklarar effekten av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2. Resultat: Olika träningsform såsom aerob- kombinerad- och styrketräning samt effekt av medicinering vid diabetes typ 2 visar att diabetes kan förbättras genom fysisk aktivitet. Diskussion: Fysisk aktivitet anses som viktigt för att bekämpa symptom av diabetes typ 2. Olika former av träning förbättrar diabetes typ 2. Mer forskning behövs för att bidra till kliniska rekommendationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)