Energidryckskonsumtion och sömnvanor – En enkätstudie om gymnasieungdomar på en skola i Göteborg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Sandra Hansson; Magnus Larsson; [2018-08-10]

Nyckelord: energidryck; koffein; sömn; sömnkvalitet;

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hpHälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Lena GripetegExaminator: Agneta Sjöberg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)