Examensarbete Fiol : Tommy Lundgren examenskonsert & Stilanalysarbete om Liz Carroll’s spelstil i den irländska folkmusiktraditionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

Författare: Tommy Lundgren; [2016]

Nyckelord: Folkmusik; Fiol; Liz Carroll; Irland;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)