The art to transact an acquisition and merger - A qualitative study of a merger and acquisition transaction unfolding and aspects influencing the process

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)