En småhusaffär från början till slut

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

Sammanfattning:

Vi har behandlat en småhusaffär, hur den ser ut från mäklarens synvinkel, från starten med intagsförsök till avslutet med tillträde av fastigheten. Under rubriken intaget, har vi framför allt valt att ta upp hur ett uppdragsavtal ser ut, det är ju trots allt målet med intaget, att få uppdragsavtalet påskrivet av säljaren. Vilken metodik man använder sig av för att få uppdragsavtalet påskrivet, hur en objektbeskrivning ser ut och vilka formkrav den har. Vi tar även upp lite om fotografering under intaget, bra fotografier har blivit en allt större del i en mäklares vardag. Efter intaget så kommer vi till kapitlet arbetets gång. Här visar vi helt enkelt hur man jobbar för att få objektet sålt. Vi redovisar hur man på bästa sätt kan marknadsföra ett objekt, vilka sorts visningar man kan använda sig av, och när var och en av metoderna passar bäst. Samma sak gäller budgivningen, det finns en mängd olika metoder för hur en budgivning skall gå till, vi reder ut de flesta av begreppen. Vidare kommer avslutet. Vi behandlar här vilka dokument man skall ha gjort klart med innan kontraktsskrivning såsom legitimationskontroll, boendekostnadskalkyl osv. Sedan tar vi givetvis upp kontraktsskrivningen, vilka formkrav ett köpekontrakt har, vanliga klausuler, vilka problem som kan uppkomma osv. Avslutningsvis går vi igenom tillträdet. Här tar vi upp dokument såsom likvidavräkning och köpebrev, hur ett tillträde går till i praktiken samt hur och vilka dokument man behöver för att söka lagfart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)