Politiskt organisationsbyggande - Vilken betydelse har samrådsprocessen haft i arbetet med att bygga upp en ny organisation för kollektivtrafiken i Värmland? : En fallstudie av arbetet med trafikförsörjningsprogrammet i Värmland

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sammanfattning:

On the first of January 2012, a new public authority was formed in Värmland, due to a new legislation on public transport. The first task for the new public authority was to produce a plan for the development of public transport. In order to do so, it had to execute an extensive consultation process about the long-term goals of public transport. The purpose of the thesis is to investigate how a public authority can use a consultation process as a means to clarify accountability and produce unified goals. To answer that, I have done a case study about how the new regional public authority in Värmland for public transport has acted in the process of writing a plan for the development of public transport. The research assignment is: What role did the consultation process have in the task of building a new organisation for Public Transport in Värmland? I proceeded from an institutional perspective, clarified by Clarence Stone’s Urban regime theory.

20 persons where interviewed in the study, both participants in the process and representatives of the new public authority. I have also studied the outcome of the process (the plan for the development of public transport), protocols and agreements that influence the process.

The result of the study is that the consultation process has had three roles in the task of building a new organisation for public transport in Värmland; To inform about the new organisation, gather input and to discuss the result of the process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)