Psykologisk Behandling Ett Alternativ Till Fibromyalgi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes för att undersöka vilka symtom vidsjukdomen fibromyalgi som lindrades av kognitiv beteendeterapi ochmindfulness. Resultatet visade att kognitiv beteendeterapi minskade symtomensmärta, trötthet, ångest, depression, stelhet samt ger en förbättrad sömn.Mindfulness minskade symtomen smärta, depression samt ger en förbättrad sömn.Denna kunskap kan användas av sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter medsjukdomen fibromyalgi. Resultatet tyder på att kognitiv beteendeterapi ochmindfulness kan vara ett alternativ till den farmakologiska behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)