Superkondensatorer kombinerat med batterier som energilager i hybridfordon

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Författare: Olle Lundberg; [2011]

Nyckelord: batteri; kondensator; hybrid; drivlina;

Sammanfattning: Detta examensarbete har syftat till att utreda hur man kombinerar blysyrabatterier med superkondensatorer. Batterier är ett vanligt medium för lagring av elektrisk energi. Ett av problemen de lider av är brist på uttagbar effekt, vilket är superkondensatorns starka egenskap. I examensarbetet har först fakta tagits fram och presenterats, för att sedan kunna göra en analys av bland annat effekt, energitäthet och verkningsgrader. Resultatet visar att hos en kondensator/batteri-kombination ökas effekttätheten med en faktor 3 vid ca 23% kondensatorviktandel vid 30-sekunders urladdning, medan den viktmässiga energitätheten minskar till ca 4/5 av batteriets energitäthet vid samma urladdningtid.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)