Spokespersons :  - en studie om hur ICA och Com Hem arbetar med skapade frontfigurer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Sofie Larsson; Emelie Wolff; [2012]

Nyckelord: spokespersons; varumärke;

Sammanfattning:

Syfte: Syfte är att kartlägga hur Com Hem och ICA arbetar med sina skapade frontfigurer som "spokespersons".

Problem: Det kan vara svårt för företag att nå ut till sina kunder i dagens hårda konkurrens. Det är därför viktigt att de använder sig av olika strategier för att differentiera sitt varumärke och bli unika på marknaden. En varumärkesstrategi kan vara "spokespersons", där någon blir företagets ansikte utåt. Företagets "spokespersons" syns därefter kontinuerligt i deras reklam. Det krävs att företaget noggrant överlägger vem som ska sammankopplas med varumärket, för att kommunicera ut rätt budskap till sina mottagare.

Metod: Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer och textanalyser.

Resultat: Våra resultat visade att Com Hem och ICAs "spokespersons" har och är effektiva i deras marknadsföring. Våra resultat visade att de kan vara effektivt att använda sig av "spokespersons" för att bygga ett starkare varumärke, men att det krävs att de blir rätt person. Det finns flera nackdelar med att välja fel "spokesperson" och företag bör noggrant överlägga hur de ska arbeta med dessa för att nå ut till sina mottagare.

Material: Litteratur, vetenskapliga artiklar, insamlat material

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)