Effects of CFO Characteristics on the Use of Management Control Systems - An Upper Echelons Perspective

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Managament

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)