Ett industriföretags ansträngningar med att minska sina garantikostnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)