Tecken på rörelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Sammanfattning: Med våra kroppar som verktyg mäter vi rummet, beräknar stabilitet, skala, riktning. Arkitektur stimulerar våra sinnen och skapar förutsättningar för rörelse. Koreografi är en komposition av rörelser. Koreografi är också att bestämma hur en eller flera personer ska röra sig. Mitt projekt undersöker hur arkitektur koreograferar kroppen och hur jag som inredningsarkitekt därmed kan agera koreograf i mitt arbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)