Val av hotell : Avgörande faktorer för att en gäst slutligen bokar hotell

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Författare: Ellinor Siegfried; Gabriella Tjernbäck; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)