Jordhuset

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Examensarbetet Jordhuset består av två delar där den första delen handlar om jordarkitektur och mina jordexperiment. Den andra delen är ett resultat av mina undersökningar och mitt gestaltande förslag till ett jordhus i det svenska klimatet. Jag vill introducera ett miljövänligt och hållbart alternativ till de konventionella byggmaterialen betong, trä och stål samt erbjuda en ny form av arkitektonisk estetik som jordhus möjliggör.  Jord är vårt mest miljövänliga byggnadsmaterial och står för 0 % av världens koldioxidutsläpp – jämfört med t ex framställningen av betong och cement som står för 7 % av koldioxidutsläppen varje år. Genom att undersöka och experimentera med materialet så skapar jag mig en egen uppfattning om dess kvaliteter och utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)