PERSONLIG INTEGRITET OCH SÄKERHET EN STUDIE OM MÖJLIGHETER OCH INSTÄLLNINGAR TILL IOT

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Internet of Things har sedan 1990-talet varit ett hett ämne, men på senare tid har begreppet blivit allt viktigare medan teknologin utvecklas mer än någonsin. IoT används i dagsläget bland annat inom sjukvården, för att skapa smarta städer och i effektiviseringen av processer och verksamheter. I takt med att denna teknologi växer, uppstår frågor kring säkerhet och hantering av den massiva mängd data som samlas in. Forskningen kring IoT, i samband med brottsbekämpning, är i dagsläget relativt begränsad då teknologin i sig fortfarande är ung. Den aktuella studien har, genom att intervjua experter inom området, utforskat möjligheter för att skapa ett tryggare samhälle med hjälp av IoT. Studien inkluderar dessutom samhällets perspektiv där vi genom en enkät samlat in information om vad människor känner inför att polisen använder IoT för att effektivisera brottsbekämpning. Vi ställer oss följande fråga: Hur värderas frågor om integritet i förhållande till brottsbekämpning genom IoT?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)