En Ny Gymkultur: Ett normkritiskt projekt om maskulinitet, gym och träning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur design kan synliggöra rådande maskulinitetsnormer inom gym och träning med syfte att undersöka hur gym bättre tillgodoser gymbesökares behov. Utifrån studiens resultat utvecklas ett normkreativt gymkoncept samt prototyp. Studiens litterära efterforskningar beskriver hur design använts som kritiskt och synliggörande verktyg samt hur maktförhållanden kopplade till rådande maskulinitetsnormer tar sig i uttryck. Studiens koncept och prototyp är ett möjligt förslag på hur en bredare syn på maskulinitet, gym och träning skulle kunna möjliggöra uppfyllandet av fysiska och psykiska behov genom att introducera gymkontexten för värden som inte ryms inom rådande maskulinitsnormer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)