Det är ej en saga, Gorkis dikt om Danko : En kvalitativ innehållsanalys av tre tidningars pressbevakning kring attentatet mot Norrskensflamman.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Författare: Viktor Enoksson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)