“Om jag är rak och inte visar mina känslor, är jag mer professionell då?” : - en studie om rollförväntningar och emotionella aspekter av familjebehandlares arbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Moa Kandelin; Veronica Segelberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)