Tvångsvård på grund av brister i omsorgen : Är det förenlighet med barnets bästa?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Martina Aabye Olsen; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)