Beslagshantering : En rapport om hanteringen av beslag i Sundsvalls närpolisområde

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

Författare: David Didriksson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Jag har skrivit en rapport om beslagshanteringen i Sundsvalls närpolisområde med inriktning på penningbeslag och beslag som ej är fastställda. När polisen tar ett beslag sker ett stort intrång i den personliga integriteten och det är därför ytterst viktigt att hanteringen av dessa beslag sköts på ett bra sätt. Jag har därför läst in mig på det gällande regelverket och föreskrifter om hur hanteringen skall skötas, för att sedan jämföra med hur det verkligen fungerar i Sundsvalls närpolisområde. Jag har pratat med personal inom polisen som är kunnig på området och skaffat mig en bild av eventuella problem. Efter att ha pratat med personal på beslagshanteringen i Sundsvalls närpolisområde kan man kortfattat säga att problemen med penningbeslag och beslag som ej är fastställda är ganska små. Det beror dels på att en ny arbetsplattform, DurTvå introducerats och förenklat och förbättrat hanteringen, men även på att dessa typer av beslag är relativt sällsynta i den totala hanteringen av beslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)