Purification and Technical Application of a Serine Protease Inhibitor from Solanum tuberosum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

Författare: Kajsa Eriksson Röhnisch; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)