Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Författare: Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas.Initialt i studien görs efterforskning för att undersöka vilken typ av utrustning och teknik som kan användas för att skapa en stegräknare. Det visar sig att det är möjligt att analysera rörelser med hjälp av en accelerometer ansluten till en Raspberry Pi. Rådata samlades därför in via fältstudier och plottades i grafer som gav ökad förståelse. Med den förståelsen, inspiration från en litteraturstudie om stegräkning och den erhållna datan kunde en stegalgoritm tas fram.I studien undersöks även hur beräknade steg från steganalysen kan presenteras för användaren, i detta fall genom en mobilapplikation. Det läggs vikt på applikationens användarbarhet och estetik, och bland annat upptäcks (eng.) “The 5E’s”, som ger utvecklaren riktlinjer för maximal användbarhet.Vidare utreds även hur kommunikationen mellan stegräknaren och mobilapplikationen kan utföras genom att jämföra teknikerna GSM och Bluetooth. Med studiens resurser beslutas att Bluetooth är mest lämpligt i detta fall, men slutsatsen i studien är att det beror helt på användarens krav och budget.Denna studie resulterar i en fungerande stegräknare för hästar med tillhörande Androidapplikation som synkroniseras via Bluetooth. Rapporten avslutas med förbättringsförslag inför en eventuell vidarutveckling av produkten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)