En utvärdering av användarvänligheten hos Bibblo.se

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Madeleine Lundman; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna studie undersöker användarvänligheten hos Bibblo.se, en bibliotekswebbsida där 47 bibliotek i Norrbotten gemensamt gått ihop och skapat en gemensam webbplats, utifrån fyra olika aspekter enligt exempelvis författarna Nielsen, Krug, Sundström m.fl: siddesign, innehållsdesign, webbdesign och interaktionsdesign. För att undersöka användarvänligheten hos Bibblo.se gjordes sex stycken användartester som följdes upp av kvalitativa intervjuer. Användartesterna gjordes med hjälp av ”tänka högt”-metoden (”think aloud”). Användartesterna och intervjuerna följdes upp av kvalitativa analyser. Resultatet av studien visade att användarna lätt kunde hitta den information de sökte, de förstod snabbt sidans syfte och vad den skulle användas till. Beroende på olika datorvana så gjorde de testerna olika snabbt, men alla var nöjda med sidan och upplevde att den information de fått varit tillfredsställande. Analysen av studien visade att Bibblo.se till stor del är väl anpassad till de olika användarvänlighetsprinciperna och brister endast på ett fåtal punkter. Bibblo.se är enkel att använda och har en snygg och välgjord design. Den är förtroendeingivande och innehåller relevant och konkret information. De olika förslag på förbättringar jag har upptäckt kan  hjälpa till att göra sidan ännu mer lättillgänglig. Sidan är i dagsläget i utvecklingsfasen och detta material kan användas till hjälpmedel för den fortsatta utvecklingen av webbsidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)