Att leva med Myelom

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Matilda Andersson; [2016]

Nyckelord: Innehållsanalys; Livsvärld; Myelom; Upplevelser;

Sammanfattning:

Myelom är en sällsynt och obotbar sjukdom men är trots detta bland de vanligare haematologiska cancersjukdomarna. Fram till början på 1980-talet orsakade myelom en långsam med gradvis nedgång i patientens hälsotillstånd och medellivslängden då var 2 år efter diagnos. Nu har den förbättrade behandlingen av högdosterapi främjat patientvården och även ökat medellivslängden. Behandling och effekter av sjukdomen har olika påverkan på kropp och psyke och kunskapen om upplevelserna av att leva med myelom är en viktig del i omvårdnadsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)