Avancerad webbaserad visualisering för Business Intelligence

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Författare: Stefan Olausson; [2011]

Nyckelord: business intelligence flash BI VBI;

Sammanfattning:

Detta examensarbete är gjort för Kårhuset Trappan AB genom att använda ramverket Geovisual Analytics Visualization (GAV), som är utvecklat av National Center Visual Analytics (NCVA). Examensarbetet producerade en applikation för att följa företagets inköp och försäljning av artiklar. Applikationen är en webbplats i flash, och skrevs i Actionscript med Adobe Flash Builder 4. För att göra applikationen användarvänlig genomfördes en förstudie, och kriterier för den visuella designen sammanställdes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)