En undersköterskas upplevelser : Vårdsituationen med hörapparatbärande brukare på äldreboende: en intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Linda Fransson; Amanda Wrang; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)