CSR & Disposable Goods – A Qualitative Study Exploring the Role of CSR as Purchase Criteria

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alexander Blacker; My Hansson; [2012]

Nyckelord: Business and Economics;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)