Lärarna, låtarna och lusten : Om didaktiska musikaktiviteter i spanskundervisningen

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

Sammanfattning: En undersökning av hur lärare i spanska, åk 6-9 och gymnasiet, använder musik i sin undervisning, vilka dessa aktiviteter är och syftet med dem. Studien visar att musik och sång bl.a är gynnsam för att undervisa kultur och att musikaktiviteter har motiverande effekter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)